Voorwaarden facebook winactie

1. Algemeen

 1. Facebook-Winacties worden georganiseerd door Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro), in Laren (Gld). Voor alle winacties zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voor de deelname.
 2. Facebook-Winacties worden georganiseerd door Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro), in Laren (Gld). Voor alle winacties zijn onderstaande voorwaarden van toepassing voor de deelname.
 3. Deelname aan de Facebook-winactie is gratis. De deelname is definitief zodra de bijbehorende Facebook-post – in dit geval d.d. 28. januari 2018 – geliked is en er een reactie onder de opmerkingen geplaatst is. Vanaf dat moment maakt men kans op de prijs.
 4. Een deelnemer kan maximaal een keer deelnemen aan de Facebook-winactie.
 5. Deelnemers zijn verplicht om uit zichzelf ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van alle recente informatie, de voorwaarden en mogelijkheden behorend bij de Facebook-winactie.
 6. Deelnemers horen rekening te houden met de Reclame Code Social Media.
 7. De looptijd van de Facebook-winactie staat in de voorwaarden / de Facebook post vermeldt.
 8. Deelnemen kan iedereen (natuurlijke persoon) die minimaal 18 jaar oud is. Het afleveradres van de deelnemer moet in een van de volgende landen zijn (ingeschreven): Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Ierland* of België. Personen die niet aan de hier genoemde voorwaarden voldoen zijn uitgesloten van deelname.
 9. Deelnemers die niet voldoen aan de hier genoemde voorwaarden en bepalingen kunnen worden uitgesloten van deelname aan de winactie.
 10. Bedrijven zijn van deelname uitgesloten.
 11. De deelnemer/deelneemster gaat door deelname ermee akkoord dat als hij/zij de winnaar van de actie wordt, zijn/haar naam en/of foto op internet gepubliceerd wordt. Deelnemen kan alleen maar binnen de genoemde periode van de winactie. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de actie.
 12. De vijf finalisten worden geloot. De uiteindelijke winnaar is de finalist met de meeste likes voor zijn configuratie. Een juridisch proces is uitgesloten.
 13. Over de uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 14. Prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen geld of andere artikelen. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als de winnaar/winnares niet binnen de door ons vastgelegde termijn reageert dan komt de prijs volledig te vervallen. Als een winnaar afstand neemt van een prijs of als een prijs om andere redenen niet uitgereikt kan worden dan komt deze te vervallen. In dit geval blijft een prijs eigendom van Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro).
 15. Medewerkers en relaties van Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) zijn uitgesloten van de deelname aan de Facebook-winactie. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) heeft het recht om een prijs niet te overhandigen, bijvoorbeeld als er sprake is van bedrog.
 16. Persoonlijke gegevens van de deelnemers die i.v.m. de Facebook-winactie bij Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) bekend worden, worden uitsluitend voor de winactie gebruikt en niet doorgegeven aan derden. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro)  heeft het recht om de winnaar in te zetten voor reclame doeleinden. De deelnemers gaan hierbij akkoord met het opslaan en gebruiken van de door hun verstrekte persoonlijke gegevens i.v.m. bovengenoemd doeleind.
 17. Nederlands recht is van toepassing op de voorwaarden van de winactie.
 18. Voor vragen en/of opmerkingen kan men per e-mail onder marketing@woodpro.nl contact opnemen met Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro). E-mails worden binnen 7 werkdagen beantwoord.  De winnaar mag in het openbaar geen negatieve uitingen over Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) en het gewonnen product doen.
 19. De voorwaarden voor de Facebook-winactie kunnen op elk moment door Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) gewijzigd worden. Wij adviseren deelnemers om op de hoogte te blijven van de meest recente voorwaarden. Over de voorwaarden wordt niet gecorrespondeerd.
 20. Aansprakelijkheid:
  1. Deelnemers doen op eigen risico mee aan de Facebook-winactie. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) is niet aansprakelijk en kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor een situatie die zich voordoet door b.v. overmacht die ontstaat zonder dat Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) dit wil en waardoor een wijziging van de actievoorwaarden, een tijdelijk stopzetten van de winactie, een stop van de winactie ontstaat en waardoor een vertraging dan wel stop van de prijsuitreiking het gevolg kan zijn. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect door de prijs ontstaat of die ontstaat door een samenhang met de prijs.
  2. Schadeclaims die i.v.m. de winactie aan Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) gesteld worden zijn nietig, los van de juridische feiten, tenzij Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) met opzet of nalatig tegen de wettelijke eisen in ageert. Daarnaast is  Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat de internet pagina van de winactie niet of niet goed beschikbaar is, omdat er technische storingen ontstaan die niet te beïnvloeden zijn, Er is dan sprake van overmacht, zoals het bewust attaqueren van de internet pagina van de winactie door derden. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) zal alles in zijn werk zetten om de internet pagina van de winactie redelijkerwijs beschikbaar en werkend te houden.  Afgezien hiervan is Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) niet aansprakelijk voor het functioneren van de internet pagina van de winactie op de computer van de deelnemer.
 21.  Splitsbaarheid clausule: Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden niet van kracht zijn of is er sprake van een maas in de wet, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door een bepaling die het doel van de voorwaarden en de wettelijke bepalingen het dichtst benadert.
 22. Op de winactie zijn de algemene voorwaarden en de disclaimer van Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) van toepassing.

2. Deelname voorwaarden/ tijdlijn

 1. Definities:
  1. Finalisten: Dit zijn de vijf finalisten, die op 25 februari 2018 in een loting worden getrokken voor deelname aan de finale van de foto-like-actie.
  2. Winnaar: Dit is een van de vijf finalisten. De winnaar heeft op 31 maart 2018 de meeste likes voor de foto van zijn ontwerp uit de 3D-configurator verzameld.
 2. Informeren en bekendmaking van de finalisten: De finalisten (5 finalisten die kans maken op de prijs) worden op Facebook, Twitter, Google+, op onze websites (www.woodpro.de, www.woodpro.nl, www.woodpro.com) en in onze nieuwsletter met hun Facebook-naam en mogelijk ook hun officiële naam vermeldt. Dit geldt zowel voor de finalisten als voor de uiteindelijke winnaar van het Woodpro product.
 3. Informeren van de winnaar:
  1. aInformeren van de 5 finalisten: De 5 finalisten worden vanaf 25 februari 2018 12:00 uur binnen 48 uur over hun finale deelname in kennis gesteld. Dit gebeurt via een privébericht naar hun Facebook account, het account waarmee ze aan de winactie deelnemen. In deze reactie verzoeken wij de finalisten om hun e-mail adres en hun telefoonnummer door te geven voor een verdere deelname. Daarnaast worden de finalisten ook op onze websites, in onze nieuwsletter en op diverse social media kanalen bekend gemaakt. Zie “Publiceren van de configuraties van de 5 finalisten.
  2. Informeren van de uiteindelijke winnaar: De winnaar van de Facebook-winactie wordt binnen 48 uur per e-mail geïnformeerd. Dit bericht sturen wij naar het mailadres dat hij bij bekendmaking van de finalisten hiervoor heeft doorgegeven. Daarnaast wordt de winnaar ook op onze websites, in onze nieuwsletter en op diverse social media kanalen bekend gemaakt. Zie “Publiceren van de configuraties van de 5 finalisten.
 4. Publiceren van de configuraties van de 5 finalisten:De 5 finalisten die 25 februari 2018 bekend worden gemaakt moeten hun Woodpro product in onze 3D-configurator ontwerpen. De configuratie van het ontwerp wordt via de 3D-configurator ingezonden naar Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro). Op 17 maart 2018 worden screenshots van de ontwerpen op Facebook gepubliceerd. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) mag deze content ook op haar websites (www.woodpro.de, www.woodpro.nl, www.woodpro.com), in de nieuwsbrief en op haar social media kanalen (b.v. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest) publiceren en de finalisten met hun Facebook-naam en eventueel hun officiële naam vermelden en/of taggen.
 5. Bekend maken finalisten en deadline:
  1. Vijf finalisten: De 5 finalisten worden 25 februari 2018 om 14:00 uur in een Facebook post bekend gemaakt. Daarnaast worden zij via een privé bericht op Facebook geïnformeerd. De 5 finalisten zijn verplicht om binnen 48 uur na publiceren van de bekendmaking contact op te nemen met Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro). Dit kan door in de post te reageren, of door op het privé bericht op Facebook te reageren of door een e-mail te sturen naar marketing@woodpro.nl. Als een of meerdere finalisten niet binnen de boven genoemde periode reageert komt zijn recht op verdere deelname aan de winactie te vervallen. Als een of meerdere finalisten niet binnen 48 uur reageert zoals hier beschreven is het aan Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) om te beslissen of het aantal finalisten wordt aangevuld naar 5. Mochten vrij gekomen plekken wel worden aangevuld dan houdt dit in dat nieuwe finalisten worden bepaald en bekend gemaakt.
  2. Winnaar: De uiteindelijke winnaar wordt 31 maart 2018 bekend gemaakt. Bekendmaking is via een Facebook post. Daarnaast wordt de winnaar via een privé bericht op Facebook geïnformeerd of per e-mail. De winnaar is verplicht om binnen 48 uur na het publiceren van de Facebook post te laten weten of hij de prijs accepteert (door of onder de post te reageren met een opmerking, of op het privé bericht via Facebook te reageren of door een email te sturen naar marketing@woodpro.nl. Als de winnaar de prijs niet accepteert of niet binnen 48 uur reageert komt zijn recht op de prijs te vervallen. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) kan vervolgens zelf bepalen of het ontwerp dat met zijn likes op de 2de plek is geëindigd automatisch de nieuwe winnaar wordt of dat de prijs niet wordt uitgereikt.
 6. De prijs: Deelnemers kunnen een Woodpro product winnen, dat door hun zelf is ontworpen in onze online 3D-configurator. Het product moet volledig in de 3D-configurator ontworpen kunnen worden. Het product wordt geleverd volgens de laatste configuratie die via onze 3D-configurator is ingezonden waarbij dit product aan alle voorwaarden zoals omschreven in 2.7.=2.10. moet voldoen. Configuraties moeten op 13 maart 2018 om 20:00 uur zijn ingezonden. De configuraties die tot dan ontvangen zijn worden door een architect van Wuestman Tuindecoratie B.V. (Woodpro) gecontroleerd. Er wordt per ontwerp gecontroleerd of het product technisch en statisch te realiseren is.
 7. Niet te realiseren ontwerpMocht een ontwerp of een deel daarvan tegen de verwachtingen in niet te realiseren zijn dan worden de details met de betreffende finalist doorgenomen. Wuestman Tuindecoratie B.V. (Woodpro) zal voor de finalist een alternatief voorstel uitwerken waarbij aan de technische eisen voldaan wordt en het ontwerp zo veel mogelijk op het ontwerp van de finalist lijkt. Het uiteindelijke ontwerp dient in dit geval op 15 maart 2018 om 20:00 uur definitief te zijn. Alleen voor niet te realiseren ontwerpen geldt dat na 13 maart 2018 nog wijzigingen aan het ingezonden ontwerp doorgevoerd mogen worden. Voor producten die na de controle door onze architect als technisch akkoord worden bevonden geldt, dat het product wordt gewonnen, dat door de finalist voor 13 maart 2018, 20:00 uur als laatste ingezonden werd.
 8. Gedetailleerde omschrijving van de prijs:In welke van onze verschillende 3D-configuratoren dient het ontwerp gemaakt te worden?
  1. Factuur- en afleveradres in Engeland, Ierland*, Schotland of Wales: https://woodpro-configurator.com/
  2. Factuur- en afleveradres in Nederland of België (m.u.v. eilanden): https://www.woodpro.nl/configurator-3d
  3. Factuur- en afleveradres in Duitsland, Zwitserland, Luxemburg of Oostenrijk (m.u.v. eilanden): https://woodpro-konfigurator.de/
 9. Waarde van het Woodpro product:
  1. Afleveradres in Engeland, Ierland of Wales: maximaal 5000,- £
  2. Afleveradres in Nederland of België (m.u.v. eilanden): maximaal 5000,-€
  3. Afleveradres in Duitsland, Zwitserland, Luxemburg of Oostenrijk (m.u.v. eilanden): maximaal 5000,-€
  4. Hierbij geldt dat het maximale bedrag inclusief extra transportkosten is voor aflevering in een bepaald land, m.u.v. eilanden. Voorbeeld: bij een ontwerp met afleveradres in Oostenrijk moet bij stap 8 in de configurator het volledige adres worden ingevuld en het land Oostenrijk (uitklapveld) worden gekozen. De extra transportkosten komen in beeld en worden vervolgens in de configuratie als extra alinea aangegeven. In de 3D-configurator kunt u op elk moment van configureren de kosten van uw ontwerp zien. Rechts boven wordt in de configurator het totaal bedrag getoond. Na doorlopen van alle stappen in de configurator mag het totale bedrag niet groter zijn dan het hierboven genoemde, maximaal te winnen bedrag. De kosten voor de levering moeten hierbij inbegrepen zijn.**
 10. Aantal producten: Een deelnemer heeft recht op in totaal één Woodpro product. Dit betekend dat er niet b.v. twee producten waarvan elk een waarde van ca. €2000,- hebben geconfigureerd mogen worden. Als het totaal bedrag van het ontworpen Woodpro product lager is dan de €5000,- (NL, BE, DE, AU, LUX, CHE) c.q. 5000,- £ (ENG, SCO, Wales, IR*) dan heeft de deelnemer geen recht op nog een Woodpro product, een credit nota of contant geld ter hoogte van het resterende bedrag. Het verschil tussen het maximale bedrag en een product dat minder kost dan het max. bedrag komt automatisch te vervallen.
 11. Opties en assortiment: Deelnemers kunnen voor hun configuratie uit bijna het hele assortiment kiezen dat staat aangegeven in de configurator. Alleen volgende opties zijn niet mogelijk voor de Facebook-winactie:
  1. Garagdeur GD03 (sectionaal)
 12. Welke opties / werkzaamheden vallen niet onder de actie:Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) gaat het gewonnen Woodpro product produceren en uitleveren, levering is tot aan de stoep van het door de deelnemer opgegeven afleveradres, inclusief lossen. Leggen van een fundering en montage van het huis zijn niet inbegrepen en vallen niet onder de actie. Alle Woodpro producten zijn zo geconcipieerd dat klanten ze zelfstandig kunnen monteren. Montagehandleidingen worden meegeleverd bij aflevering van het product. Als er vragen zijn m.b.t. montage van het product mag de klant/deelnemer contact opnemen met de Woodpro klantenservice.
 13. Levertijd: De levertijd is ca. 11 weken na bekend maken van de winnaar. Mocht de winnaar extra tijd nodig hebben voor het aanvragen van een bouwvergunning, en statik of het (laten) leggen van een fundering dan maakt de hiervoor benodigde tijd geen deel uit van de hier genoemde levertijd.
 14. Afleveren Woodpro productHet Woodpro product wordt per vrachtwagen (40ton) aangeleverd. Het afleveradres moet door een vrachtwagen van deze grootte bereikt kunnen worden. Mocht de vrachtwagen niet bij het adres kunnen komen om te lossen dan zal de vrachtwagen zo dicht mogelijk bij het adres stoppen en op die plek lossen. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) is in dit geval niet verplicht om de goederen vanuit deze plek verder te transporteren tot het afleveradres. Mogelijke kosten die hierdoor ontstaan komen voor rekening van de winnaar.
 15. Bouwvergunning:De winnaar is verplicht om over de voorwaarden te informeren die gekoppeld zijn aan het verkrijgen van een bouwvergunning. Mocht voor het Woodpro product een bouwvergunning vereist zijn dan is het aan de winnaar om deze vergunning aan te vragen en de documenten aan te leveren bij de verantwoordelijke instanties. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) zal de bouwtekening van het product beschikbaar stellen. Het maken van een bouwtekening neemt 10 werkdagen in beslag. Een statik zoals door een architect of een bouwbedrijf gemaakt levert Woodpro niet. Mocht een statik vereist worden dan kan de winnaar hiervoor een extern bedrijf de opdracht hiervoor geven. Alle kosten die hiermee of met het verkrijgen van een bouwvergunning verbonden zijn komen voor rekening van de winnaar. Mocht blijken dat de winnende configuratie niet voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van een bouwvergunning dan is Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) niet verplicht om akkoord te gaan met een wijziging van de configuratie. Het is aan Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) om te bepalen of/welke ondersteuning men gaat bieden om tot een oplossing te komen.
 16. Plichten van de winnaar:
  1. Foto’s maken en voor Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) beschikbaar stellen (mogelijk ook een professioneel fotoshoot met een Woodpro-medewerker)
  2. Afleveren/lossen van de goederen (foto’s binnen twee weken insturen)
  3. Montage
  4. Eindresultaat gemonteerd Woodpro product – Het gewonnen Woodpro product dient tot eind september 2018 gemonteerd te worden
 17. Mogelijke klachten m.b.t. het gewonnen Woodpro producto) Mogelijke klachten m.b.t. het gewonnen Woodpro productIndien er tijdens de montage tegen de verwachtingen in reden is voor een klacht wat betreft het gewonnen Woodpro product, dan zal Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) de te vervangen onderdelen produceren en leveren. Een gratis nalevering is alleen mogelijk als het een productie- of constructiefout blijkt te zijn. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de klacht niet door toedoen van de winnaar is ontstaan. Een klacht moet binnen maximaal 7 dagen na start van de montage van het Woodpro product bij Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) worden ingediend. Tevens hoort de winnaar duidelijke foto’s van de onderdelen/ situatie aan te leveren om het beoordelen van de klacht mogelijk te maken.
  Als er i.v.m. de klacht extra kosten ontstaan (b.v. voor een ingehuurd montageteam dat moet stoppen en een 2de keer naar de bouwplaats moet komen) dan zijn deze kosten voor de winnaar. Hier enkele voorbeelden voor klachten die onder onze garantie vallen:

  1. Transportschade
  2. Op de verkeerde maat gezaagde onderdelen (fabrieksfout)
 18. Verdere bepalingen:
  1. Disclaimer: Indien er een of meerdere deelnemers tijdens de winactie actief reageren door opmerkingen te plaatsen dan mogen deze opmerkingen niet in conflict staan met de wet. Het is niet toegestaan om reacties te plaatsen zoals b.v. beledigingen, onjuiste feiten of om tegen het auteursrecht te verstoten. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) eist dat deelnemers juridisch correct handelen. Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) is niet verantwoordelijk voor gedrag van deelnemers dat in conflict staat met de wet. Wuestman Tuindecoraties B.V. is niet verantwoordelijk voor het wel of niet reageren door derden.
  2. Wijzigingen toegestaan: Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) heeft het recht om de winactie te wijzigen wat betreft de voorwaarden of uitvoering, o.a. wanneer er storingen optreden (b.v. door niet correct gedrag van derden). Daarnaast mag Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) zonder reden de voorwaarden van de Facebook winactie en de opzet van de winactie wijzigen zonder dit voorafgaand aan te kondigen, dit betreft de hele looptijd van de actie. Dit onder de voorwaarde dat mogelijke wijzigingen geen nadelige gevolgen hebben voor een of meerdere deelnemers.

3. Facebook

Disclaimer: Deze winactie wordt los van Facebook opgesteld en georganiseerd. Er bestaat geen connectie tussen de winactie en Facebook. Facebook is geen aanspreekpartner voor deze winactie. De winactie wordt niet gesponsord, goedgekeurd of begeleid door Facebook en er kan geen verband gelegd worden tussen Facebook en deze winactie. De begeleiding van deze winactie wordt door Wuestman Tuindecoraties B.V. (Woodpro) uitgevoerd en de hiervoor ingezette Facebook-tools worden op eigen risico gebruikt.

4. Impressum

Wuestman Tuindecoraties B.V.

(Woodpro)Wuestman Tuindecoraties B.V.

(Woodpro)Deventerweg 67NL-7245 PJ Laren

Directeur-eigenaar: Mvr. J.G.A. Wuestman

Voorzitter ledenraad: Dhr. B. WuestmanProcurist: Mvr. J.G.A. Wuestman

Kamer van Koophandel: Kvk Oost Nederland nr. 08073999

BTW-Nr.: NL805956700B01

Telefoon:  0031 (0)573 401 800

Fax: 0031 (0) 573 401 880

Email: info@woodpro.nl

Website: www.woodpro.nl

Adres:Deventerweg 677245PJ Laren (Gelderland)

Algemeen

* Ierland: Deelnemers afkomstig uit Ierland mogen meedoen, echter kan het Woodpro product allen in Engeland, Schotland of Wales afgeleverd worden. Kosten vanuit daar na Ierland zijn voor de winnaar.
** Leverkosten: De levering naar Duitsland, Engeland, Schotland, Wales, Nederland en België is gratis (m.u.v. eilanden). Voor leveringen naar de onderstaande landen worden deze kosten vallen onderstaande kosten aan:- Oostenrijk: 599,-€- Zwitserland: 599,-€- Luxembourg: 395,-€Het Woodpro product plus leverkosten in totaal mogen het bedrag van 5.000,-€ niet overstijgen.
tte Facebook-tools worden op eigen risico gebruikt.

Delen:
Om Woodpro goed te laten functioneren gebruiken wij cookies.
Als je onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met het gebruik hiervan.